Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Antiracisme

Demos arbejder for frihed, lighed og solidaritet mellem folk af alle køn og farver. Intet menneske skal udsættes for diskrimination på grund af etnicitet, race, religion, hudfarve, køn eller seksuel orientering. AntiracismeVi opfordrer alle til at understøtte og fortsætte arbejdet for menneskerettighederne og være agtpågivende overfor de overtrædelser, der finder sted. Og ikke mindst modarbejde de kræfter, der forsøger at underminere Danmarks rolle som bannerfører for overholdelse og opretholdelse af konventionerne.

Demos fordømmer den borgerlige regerings restriktive udlændinge – og flygtningepolitik 0g tager afstand fra de politiske grupperinger, der forsøger at bære ved til det bål, som den nynazistiske højrefløj har antændt – både nationalt og internationalt.

Straffelovens racismeparagraf skal anvendes som værn mod ydmygelse og krænkelse af menneskers tilhørsforhold eller oprindelse. Gruppen af muslimer, og flygtninge har – trods dette –  generelt været udsat for forhånelse og krænkelser, og mistænkeliggørelse. Og der er rejst meget få sager ved domstolene. Højesteret har dog d. 17 juni 2003 stadfæstet en dom ved landsretten om: at Pia Kjærsgård straffrit må omtales, som én der har racistiske synspunkter. Men hun sidder i dag som forkvinde for Folketinget.

Demos samarbejder med jurister for opretholdelse og udvidelse af anvendelsen af racismeparagraffen. Vi har dog en integrationsminister, der i vores opfattelse overtræder hensigten i racismeparagraffen – uden retlig konsekvens.

Racismeparagraffens ordlyd:

Straffelovens § 266 b, populært kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, indgår i Straffelovens kapitel 27 om Freds- og ærekrænkelser:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

Gå til Demos artikler om : Antiracisme

Se bl.a engelsk video om racismens fordomme.  Tal højt om klasse – ikke om Alis skyld | DEMOS

og Demos antifascistiske dage i 2019

samt  julemandshæren i 2019

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong