Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Demos idé og arbejdsgrundlag

Velkommen til Foreningen Demos´s hjemmeside.

Demos arbejder- For retten til Modstand – for Socialisme – og Feminisme

Demos idé og arbejdsgrundlag

Den røde trekant var et symbol på revolutionær politisk aktivisme, der blev forfulgt af nazisterne.

Demos er en erklæret anti-racistisk og anti-sexistisk forening, der hvert år markerer krystalnatten d.9.november, kvindernes internationale kampdag 8. marts og Danmark’s befrielse 4./5. maj. Vi samarbejder med den øvrige venstrefløj om afholdelsen af arbejdernes internationale kampdag 1. maj. Demos bekæmper nationalisme, fremmedhad og fanatisme.

Du kan støtte Demos arbejde ved at indsætte min. 50 kr. pr. måned og gøre indbetalingen “gentagende”. herefter vil du modtage Nyhedsbreve indbydelser til møder, aktiviteter og festligheder. bank: 1551 5686164 og mobile pay 30595612.

Demos bekæmper enhver form for højredrejning, racisme og sexisme i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt.

Demos tager afstand fra EUs politiske og økonomiske union.  En union, der sælger ud af arbejdernes tilkæmpede rettigheder, øger den sociale ulighed og som ønsker at indgå udemokratiske handelsaftaler, hvor særdomstole vil underminere de enkelte landes arbejdsmarked og sætter folkestyrerne under administration. Vi vil bekæmpe CETA, Ttip og Tisa. Demos arbejder for en folkeafstemning, der sir nej til Lissabontraktaten, Finanspagten og Dublinaftalen.

Demos kæmper for retten til Demos er modstand.  Vi tager kraftigt afstand til de antiterrorlove som blev gennemført i det første 10 år i dette årtusinde. En lovgivning, der blev påbegyndt, først af en socialdemokratisk regering og siden blev skærpet af den borgerlige regering ledet af Anders Fogh Rasmussen. En lovgivning, der kriminaliserer og indsnævrer ekstraparlamentarisk modstand. Den tager magten fra folket.

Demos er en antimilitaristisk forening, der tager afstand fra Danmarks uforbeholdne støtte til USA’s politiske, økonomiske og militære dominans. Vi er modstandere af USA’s støtte til den israelske besættelse og deres apartheid – politik i Mellemøsten. Demos ønsker at påvirke den danske udenrigspolitik således, at Danmark afstår fra militære angreb og fremmer en reel demokratisk proces i Mellemøsten. Nej til kampfly, og Nej til opstilling af missilraketter i det tidligere Østeuropa – rettet mod Rusland.

Demos dokumentationsgruppe arbejder med indsamling af viden om våbenindustri, våbenudvikling og overvågningsteknikker med henblik på offentliggørelse.

Demos dokumentationsgruppe har siden stiftelsen i 1969 arbejdet med systematisk indsamling af information bl.a af statsmagtens samarbejde med højrefløjen, deres brug af overvågning og aflytning af den politisk aktive venstrefløj, forfølgelse af aktivister og undergravende virksomhed overfor legale politiske initiativer.

 Demos udgiver et nyhedsbrev, hvor vi bringer uddybende artikler om de politiske aktiviteter på højrefløjen, og om deres påvirkning af den officielle politik. Vi har særlig fokus på Dansk Folkeparti og de Højreradikale grupper og partier, deres politik og deres fælles politiske mål. I nyhedsbrevet kan du også finde udenrigspolitiske, retspolitiske og kulturpolitiske temaer.

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong