Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Demos historie

Forlaget Demos opstart

Forlaget Demos blev oprettet i 1967/ 1968 på privat basis af to historiestuderende, der var tilknyttet De Storkøbenhavnske Vietnamkomitéer. De to historiestuderende var Erik Jensen og Birger Kledal. Forlaget havde “4 stiftere” og blev optaget i Grosserersocietetet, som man skulle på daværende tidspunkt.

Forlaget importerede og videresolgte vietnamesisk litteratur og tidsskrifter fra Det andet USA. Forlaget havde sit første lokale på Hjulmagerstien på Amager, hvor Erik Jensen og Tove Jensen boede med deres søn og hvor Amager Vietnamkomite, én af de første komiteer også havde hyldeplads.


Demos historie

Erik jensen

Erik Jensen var den centrale person i Demos gennem alle de år han levede. Erik var redaktør af de første ca. 100 nr. af Demos Nyhedsbreve og den ledende kraft i Demos dokumentationsgruppe, og Demos antifascistiske arbejde.

Nr 100 blev en særudgave af Nyhedsbrevet om Eriks liv i politik.

Erik døde d. 23 august 2008. Demos mistede en stærk politisk personlighed.

Erik Jensen 1937 – 2008


Demos historie

Forlagets startedes med udgivelsen af Jack Newfields bog Profeterne fra 1968, der omhandlede Det ny Venstre i USA, som var modstandere af krigen i Vietnam. Denne udgivelse havde de vurderet kunne give et overskud, således, at de kunne udgive Eric Hobsbawns bog “The Age of Revolution” som havde været til stor inspiration for oprettelsen af forlaget.

Som led i Vietnamkomitéernes reorganisering i 1969 overgik Forlaget Demos til De Danske Vietnamkomitéer. De to oprindelige ejere blandt andet Erik Jensen og to Vietnam-aktivister stiftede i sommeren et nyt anpartsselskab med navnet Forlaget Demos, der overtog det tidligere forlags aktiver. Samtidig blev tegningen af anparter sat i system og der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling den 25. september 1969.


Vagn Søndergaard 1924-2011.

Demos historie

Vagn Søndergaard til anstændighedsdemonstration i 2008

Vagn var én af de fire stiftere af forlaget Demos. Vagn var aktiv i Vietnambevægelsen lige fra start og gennem alle årene. Han sad i ledelsen af komiteerne sammen med bl.a Erik Jensen og Tove Jensen

Vagn var redaktør for de fleste af forlaget Demos`s udgivelser, og var også en  del af ledelsen af Forlaget Demos.

Vagn var medstifter af Bøssernes Befrielsesfront, elskede poesi, dans, kunst og teater. Han var en mester i store venskaber. Demos har mistet en bemærkelsesværdig, følsom og skarp personlighed, der forstod at sætte den kontroversielle politiske dagsorden.

Vi mindes Vagn Søndergaard.

 


 

Butikken og forlaget Demos.

Forlaget åbnede  en butik i Grønnegade 37 i Københavns indre by, og begyndte en række udgivelser, som det fremgår af nedennævnte fortegnelser . Huset i Grønnegade 37 var den 1. september 1969 blevet overtaget af Vagn Søndergaard, som var en af de fire medstiftere. Vietnamkomitéerne fik kontor her efter en kort periode i Schacksgade nr. 8 i Indre By i København.

Forlaget voksede hurtigt i disse år med politisk medvind og udvidede med administrationslokaler i Ny Adelgade 5.

Men pladsen blev for trang og i slutningen af 1974 flyttede forlaget til Knabrostræde 3, ligeledes i Københavns indre by. Her blev der indrettet en større butik i den høje kælder og forlagets administration fik størsteparten af den store femte-sal.

 

   

 

Fra forlag til Forening.

I 1976 opstod der en større splittelse i forlaget, primært mellem ansatte og bestyrelse og en række aktivister. Bestyrelsen havde flertal for en omstrukturering på to efterfølgende generalforsamlinger, og de tidligere ansatte stiftede Københavns Bogcafé, der fik lokaler på Kultorvet i København. Bogcafeen fungerede i ca 6 år og lukkede i 1983.

Forlaget Demos overvandt i første omgang konflikten men stødte ind i stadig større økonomiske problemer og lukkede i 1979. En række aktivister stiftede derefter Foreningen Demos, der skulle videreføre erfaringerne fra Vietnamkomitéerne og forlaget. Foreningen ville arbejde på et socialistisk og anti-imperialistisk grundlag.

Foreningen Demos

Bøger: Den ny forening købte boglagret af konkursboet.

Musik: Foreningen havde aftalt med forlagets musikere at de selv skulle købe pladelagret. Men af en eller anden grund dukkede de ikke op i Sø- og Handelsretten, så pladelagret blev købt af Music Mekka. Derfor har Foreningen Demos aldrig haft gamle Demos-plader til salg, kun bøger og plakater. I dag 37 år senere har demos genudgivet udvalgte plader, der var særlig tilknyttet de politiske bevægelser, som Kvindebevægelsen, Slumstormerne, Bøssepladen og musikkens hyldest til marxismen: Den Første Maj.

I 2015 og 2016 har Demos  udgivet ny politisk musik med sangeren og feministen Karina Willumsen.

Dokumentationsgruppen har altid været tæt tilknyttet Forlaget Demos. Gruppen havde både lokaler i Ny Adelgade og i Knabrostræde sammen med forlaget. Gruppen var oprindelig en Vietnamkomité på linie med Vietnamkomitéen i Demos. I 1979 gik Dokumentationsgruppen med i den ny forening og har siden da spillet en betydningsfuld rolle i Demos.

I 1987 flyttede Foreningen Demos fra Knabrostræde til Skt. Hans Torv på Nørrebro i København, hvor vi stadig ligger på adressen Elmegade 27 kld., på hjørnet af Guldberggade og Elmegade.

I 1980´erne blev det anti-racistiske arbejde centralt i foreningens aktiviteter. Demos historiske udspring var jo modstanden mod USA´s krig i Vietnam. Krigen havde sit gennemgående element af racisme. Både i forhold til de sorte amerikanske soldater og til de såkaldte ”risgnaskere”., som de amerikanske soldater lærte at kalde vietnameserne under uddannelsen i hæren. Så allerede dér var Demos sporet ind på en anti-racistisk tankegang, og i 1980´errne kom foreningen med i modstanden mod Sydafrikas daværende Apartheid-politik.

Fra 1987-88 blev kampen flyttet over i Danmark da to lokale og menneskefjendske foreninger trådte frem på den politiske arena. Den Danske Forening blev dannet i 1987, og lidt efter bebudede den daværende nazi-fører Riis-Knudsen, at hans nazi-parti (DNSB) ville opstille til det kommende kommunevalg. På den baggrund besluttede vi i 1988 at forsøge at modvirke de nye strømninger bl.a. ved at udgive et nyhedsbrev, der skulle formidle den viden Demos havde på området.

Demos Nyhedsbrev ud kom første gang i efteråret 1988 og var oprindeligt et fotokopieret medlemsblad. Senest har vi udsendt nr. 125 af Demos Nyhedsbrev.

 

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong