Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Kvindekamp og Feminisme

Kvindekamp og Feminisme

Bryd ud !

Foreningen Demos “kvindegruppe” er feminister, der arbejder for kvinders frigørelse på et antiracistisk og antiimperialistisk grundlag. Vi arbejder for ligestilling af køn og et ligestillet samfund. Demos afholder 8. marts demonstrationer og andre mærkedage.  Se under events og artiklerne om 8. marts.

Demos deltager i feminismedebatten og opfatter feminisme som en revolutionær politisk ide. Feminisme er  for Demos – at skabe en politisk, økonomisk og social lighed for alle køn, mænd og kvinder. Frihed lighed og solidaritet. For Demos er feminisme et venstreorienteret begreb – et revolutionært begreb.

Læs 8. marts udgivelsen 2016 om Ligestilling – Nyhedsbrev 119-120.pdf


I 2011 under den borgerlige regering blev en debat om feminisme påbegyndt. Ligestillingsministeren Lykke Friis gav et interview om hendes syn på feminisme. Interviewet blev starten på en mere omfattende debat af feminisme

Efterfølgende blev begrebet feminisme sat på dagsordenen I dagbladet Information.

Danmarks ligestillingsminister mener feminisme er blevet et Fy -ord,og at det ord må ud af  debatten for at kunne sætte ligestillingen på dagsordenen. En ligestilling der ikke kan gøres op i resultatlighed, men det skal være op til den enkeltes egen indsats.

Højrefløjen: Feminisme et fy-ord!

Det blev starten på, at det antimuslimske og racistiske Kvinder for Frihed, tænketanken Cepos, Ligestillingsministeren og Dansk Folkeparti flokkedes om at forsøge at konstruere en borgerlig og antifeministisk tilgang til ligestilling. Redaktør Camilla-Dorthea Bundgaard fra damefrokosten.dk, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, og CEPOS kommunikationschef, Angela Brink, kalder sig alle borgerlige feminister.

»Vi er kommet til et punkt, hvor både venstre- og højreorienterede politikere samt ligestillingsinstitutioner ikke tager nok afstand fra den feminisme, der blev udviklet tilbage i 1968. De har alle en tendens til at ville skabe særbehandling for kvinder. Men det er ikke ligestilling. Det er diskrimination,« siger Camilla-Dorthea Bundgaard redaktør på den liberale blog Damefrokosten.com.

SFs ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge tog til genmæle i møde m.Lykke Friis Feminisme


2014. Emma Watson: Feminisme er ideen om at skabe lighed for mænd og kvinder. FN lancerede en ny kampagne for kvinders rettigheder. Emma Watson, skuespiller holdt i sept. 2014 en skelsættende tale ved FNs forsamling om feminismens betydning og kampagnen HeForShe. Se denne fantastiske tale fra You Tube:

Emma Watson plæderede i talen for nødvendigheden af at skabe reel lighed, og mente at både mænd og kvinder var interesserede i at den kønsbestemte ulighed måtte ophøre.


Demos kvindegruppe har tidligere udgivet 3 særnumre af Demos Nyhedsbreve med særligt fokus på kvinders frigørelse.  Læs  Nyhedsbrev92.pdf om kvindehandel og nr. 95 om Feminismedebat og debat om kvindehandel og nr Nyhedsbrev98 om Kvinder og religion. De kan alle købes i Demosbutikken for 30 kr.

Læs artikler om vold mod kvinder, og hvad blev der af fast ophold til kvinder, der har været udsat for handel


Find alle 8. marts demonstrationer som demos har medvirket til – fra 2010 til idag

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong