Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Vagn søndergaard

link til siden Historie:

Kære Vagn

Tak for dit store engagement, dit udsyn, din kritiske sans og din store kærlighed i kampen mod undertrykkelse, hvor end den viser sig.Tak for mange års fælles kamp for frihed og ligeværd og poesien mellem mennesker. Du vil være savnet. Æret være dit minde!

Kære alle venner af Demos

Vagn Søndergaard døde d. 04.05.11. Han har været indlagt på Bispebjerg Hospital i 3-4 mdr. hvor hans helbred blev svagere og svagere.

Vagn var een af stifterne af Demos Forlag i 1969, og har været redaktør og/eller  haft indflydelse ved alle de bogudgivelser, der er kommet fra forlaget fra 1969 frem til 1979, hvor vi blev etableret som en forening.
Vagn har gennem alle årene været en drivkraft både i Forlaget, Vietnamkomiteerne og i de sidste 30 år i Foreningen Demos.
Han har været en enestående politisk kammerat og for mange af os en meget nær ven.
En ven som i en alder af 50 år som een af de første sprang ud af “skabet” og kunne inddrage den seksualpolitiske kamp i solidariteten med befrielsesbevægelser andre steder i Verden. Vagn var een af initiativtagerne til “Bøssernes Befrielses Front”, og fik kæmpet “bøssepladen” ind i rækken af musikudgivelser i Demos.

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong