Mod nationalisme og fremmedhad. Solidaritet mellem folk i alle køn og farver.

Vietnambevægelsen

Vietnamkomiteerne.

De første Vietnamkomitéer opstod i 1965-66. I februar 1967 gik en række københavnske komitéer sammen og oprettede De Storkøbenhavnske Vietnamkomiteer, DSVK.
På en landskonference i december 1968 fik komitéerne et nyt, skærpet politisk grundlag og organisationen blev landsdækkende under navnet De Danske Vietnamkomitéerr, DDV.

Som reaktion på Vietnamkomitéernes landskonference oprettede DKP og SF m.fl. i begyndelsen af 1969 en ny organisation, Vietnam 69. Dermed var splittelsen af Vietnambevægelsen, som havde været undervejs siden 1966, en realitet.

Som led i Vietnamkomitéernes reorganisering i 1969 overgik Forlaget Demos til De Danske Vietnamkomitéer. De to oprindelige ejere og to vietnam-aktivister stiftede i sommeren et nyt anpartsselskab med navnet Forlaget Demos, der overtog det tidligere forlags aktiver. Samtidig blev tegningen af anparter sat i system og der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling den 25. september 1969.

Det historiske arkiv

Det historiske arkiv vil senere blive udvidet med bl.a. en fortegnelse over alle numre af Vietnam- Solidaritet, fra 1967 til 1975.
De første numre kom under navnet Vietnamklubben og blev udgivet af Vietnamklubberne, der samlede ind til den ubetingede Vietnam-indsamling Giro 16 16. (nr.1 udkom i januar 1967).

Giro 16 16-indsamling blev oprettet i 1966. I efteråret 1967 blev det lille blad udvidet og det blev fællesorgan for Giro 16 16, Vietnamklubberne og De Storkøbenhavnske Vietnamkomitéer, under navnet Vietnam-Solidaritet (første gang september 1967). Vietnamklubberne blev opløst i maj 1968 og medlemmerne blev opfordret til at gå ind i Vietnamkomitéerne. I begyndelsen af 1971 (fra nr. 2) overgik bladet til alene at være et organ for De Danske Vietnamkomitéer, DDV. Komitéerne blev eneudgiver af bladet til slutningen af krigen. De to sidste numre (nr. 1, 1975 og nr. 2, 1975-76) udkom efter vietnamesernes sejr 30. april 197.

Copyright © 2017 Demos - Elmegade 27 kld. - 2200 København N - Tlf. 35 35 12 12 - email: demos@demos123.dk - CVR/SE nummer 31737036

Webmaster Huan Minh Vuong